pohyb dětem

Proč investovat do tréninku pro vaše dítě?

Děti potřebují pohyb! Je nutný pro správný vývoj, pro zlepšení imunity i pro získání zdravého sebevědomí. Pohyb, který se v mládí naučí, budou využívat celý život. Děti bohužel v dnešní době sportují málo nebo pouze jednostranně. Sedí celé dopoledne ve škole a poté opět doma uzavřené v digitálním světě. Děti dnes postrádají přirozený pohyb. To vede nejen k obezitě v brzkém věku, ale především ke špatnému vývoji a zdravotním problémům. Teenageři se to snaží dohnat v posilovně, kde ale pouze trénují svaly a neučí se pohyb. Jenom síla ovšem nestačí. Pokud děti a dorostenci nebudou rozvíjet všechny základní přirozené pohyby, budou mít problém dělat jakýkoliv sport či dokonce se vůbec správně hýbat. 

Nabízím hravé, zábavné, ale zároveň náročné a efektivní tréninky pro děti a mladistvé. Tréninkový plán přizpůsobím vašemu dítěti podle věku a aktuálním potřebám. Vždy budeme dbát na správnou techniku tak, aby si osvojily správné pohybové vzorce. Zaměříme se na rozvoj síly, rychlosti, dovedností a koordinace. Budeme se učit pravidla fairplay, disciplíně a vzájemného respektu.

  • Trénink zajistím u Vás doma, venku, na venkovním hřišti či v Olympia fitness Všenory.

  • Možné je objednat společný trénink až pro 5 dětí najednou. 

Cena tréninku je stanovena podle místa a počtu osob. 

Pro více informací a objednání tréninku mě kdykoliv kontaktujte.